เดินรณรงค์เด็กไทยฟันดี

นางสาวดวงเดือน  สานทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย

คณะครู และนักนักเรียนร่วมเดินรณรงค์เด็กไทยฟันดี 

11058493_853931157989414_6580780390087638835_n 11060927_853930581322805_2464289064787144811_n 11220795_853930691322794_2330490598704329412_n 11752048_853929421322921_8552663460309668137_n 11781759_853930301322833_8622992390938849298_n 11796395_853929201322943_8915476668059060802_n 11822704_853929517989578_149204364737177647_n 11826041_853931004656096_5167332915546308308_n

Message us