รณรงค์ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านเทศมงคลรณรงค์ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
นางขวัญวรา พิชญชานันท์
ได้นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเทศมงคล
เดินรณรงค์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
ประชาสัมพันธ์ถึงพิษภัยจากยุงลาย
และร่วมกับนักเรียนคว่ำทำลายแหล่งน้ำที่ขังอยู่ตามสิ่งของ ภาชนะต่างๆ
เพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ของยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของไข้เลือดออก
S__10403909 S__10403888 S__10403883 S__10403881 S__10403880 S__10403879 S__10403877 S__10403878 S__10403875 S__10403873 S__10403872 S__10403871 S__10403870 S__10403864 S__10403862 S__10403861 S__10403860 S__10403859 S__3416136 S__3416133 S__10395651

ติดต่อเรา