การรายงานข้อมูลอ่านเขียน E-MES (ศน.ประไพ)

สพฐ.แจ้งขยายเวลาการรายงานข้อมูลอ่านเขียน  เดือน กรกฎาคม (เดือนที่ 2 ) เป็นวันที่ 7  สิงหาคม 2558  โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานโปรดรายงานตามกำหนด

ติดต่อเรา