ประกาศผลการสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  (ปีงบประมาณ 2556-2557)

โรงเรียนบ้านเนินสะอาดประกาศผลการสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  (ปีงบประมาณ 2556-2557)

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

2558-08-04 12-16-30_0008

2558-08-04 12-10-20_0007