เก็บตกสโมสรไลออนส์มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา

ด้วยสโมสรไลออนส์สัมพันธวงศ์กรุงเทพ ภาค 310-เอ2 และสโมสรไลออนส์เจ้าพระยา ได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การศึกษา เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านซับมะนาว ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาชน โรงเรียนบ้านซับมะนาว  ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกล่ำ  หาโกสีย์ พร้อมคณะครู นักเรียน ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

mobtun

mobtun1

mobtun2

mobtun3

mobtun4

mobtun5

mobtun6

mobtun7

ติดต่อเรา