โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ต่อพ่วง 5 ชุด

230000