วันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 โดยนายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย ในกิจกรรมมีการเปิดร้านขายขนมไทย และจัดการแสดงของนักเรียนเพื่อกระตุ้น ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป

IMG_0532

11813508_483631035128730_4703449060686425640_n

IMG_0634

IMG_0505

IMG_0534

IMG_0676

IMG_0585

IMG_0568

IMG_0606

IMG_0597

IMG_0617

ติดต่อ สพป.สก.1