ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๒ โครงการ

โรงเรียนบ้านท่าเกษม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๒ โครงการ  ดังนี้

50000

238000

ติดต่อเรา