ด่วนที่สุด ****แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลภาษาอังกฤษ

แจ้งขอความร่วมมือทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลตัวชี้วัดภาษาอังกฤษเพื่อรายงาน สพฐ. โดยกรอกข้อมูลในตาราง excel และส่งกลับที่ e-mail : [email protected] ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2558

ติดต่อเรา