ประเมินปี58สพป.สระแก้ว เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ โดยการนำของนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้นำเสนอผลการดำเนินงานทางด้านการศึกษา เพื่อรับการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้น จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมีนายประไพ สุทรมัจฉะ เป็นประธานการประเมิน และมี ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ และนางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน

IMG_9200

IMG_9140 IMG_9147 IMG_9148 IMG_9149 IMG_9151 IMG_9152 IMG_9153 IMG_9154 IMG_9155 IMG_9156 IMG_9159 IMG_9160 IMG_9168 IMG_9174 IMG_9175 IMG_9176 IMG_9179

ติดตามรับชม วีดีทัศน์ ได้ที่ https://youtu.be/zDs_jP6shZw

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

 

ติดต่อ สพป.สก.1