คณะคุณหมอ มาตรวจเยี่ยมเตรียมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
คณะคุณหมอ จาก รพ.สมเด็จพระยุพราชฯ สระแก้ว
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง
ได้ออกเยี่ยม เพื่อให้คำแนะนำ เพื่อเตรียมตัวประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๙
S__10387487 S__10387506 S__10387505 S__10387502 S__10387501 S__10387495 S__10387496 S__10387500 S__10387497 S__10387498 S__10387499 S__10387494 S__10387492 S__10387491 S__10387488 S__10387486 S__10387485

ติดต่อ สพป.สก.1