โรงเรียนบ้านวังวน ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558

โรงเรียนบ้านวังวน ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อน ของระบบ EGP

Message us