ประชุมรับนโยบายนางสาวดวงเดือน  สายทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย

และคณะครูร่วมประชุมรับนโยบายจาก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

IMG_8755

22524_741765855929065_8579107142170056027_n 10985376_741765442595773_951932417733926488_n 10999663_741766035929047_3879766221826732632_n 11693959_741765839262400_1868449006118936605_n
11755249_741766262595691_1194421048659757781_n

11178283_871813956200593_3906165879045862217_n11745539_871814092867246_1918603704220037287_n

ติดต่อเรา