“หว่านเพื่อแม่” โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก

“กิจกรรมหว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านหนองปักหลักจัดขึ้นเพื่อได้เรียนรู้วิถีชีวิตของบรรพบุรุษ วิธีการทำนาจากปราชญ์ชาวบ้านและร่วมกันหว่านข้าว

เเหล่งการเรียนรู้จริง
เเหล่งการเรียนรู้จริง

2

3

4

6

7

8

9

10

11

ติดต่อ สพป.สก.1