วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 โดยนายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ได้ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน แห่เทียนพรรษา และจัดผ้าป่าความรู้ วันที่ 29 กรกฎาคม  2558  เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเป็นวิถีชีวิตที่อยู่คู่คนไทยและ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนปฎิบัติในสิ่งที่เป็นบุญกุศลทั้งตนเองและผู้อื่น

IMG_0702

IMG_0708 copy

IMG_0682

10983328_485393428285824_5382742608774979992_n

IMG_0737

IMG_0751

IMG_0705

IMG_0678

IMG_0698

 

ติดต่อเรา