กิจกรรมวันเข้าพรรษา

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ทำบุญตักบาตร  ถวายเทียนพรรษา
วันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558
ณ โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ติดต่อ สพป.สก.1