ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ/ผู้ตรวจ

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ/ผู้ตรวจ สวัสดิการชมรมผู้บริหาร อำเภอเมือง ประชุมร่วมกัน

ในวันที่ 23 พฤษภาคม  2557  ในเวลา 09.00 น. ณ.โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1