กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558
ณ โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
1 2 3 4 11 5
6 7 8 9 10

ติดต่อ สพป.สก.1