โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์นำนักเรียนมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2558 โดยนักเรียนและครูร่วมขบวนแห่เทียน ซึ่งทางเทศบาลตำบลวังทองร่วมกับชาวบ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน และหน่วยงาน ราชการต่างๆในตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วร่วมกันจัดขึ้น ณ บริเวณถนนหน้าตลาดอำเภอวังสมบูรณ์ และหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษาแล้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ได้ นำคณะครูนักเรียนแห่ขบวนเทียนไปถวายวัดบ้านคลองยายอินทร์เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

    
ติดต่อเรา