กิจกรรมวันเข้าพรรษา

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษานำไปถวาย ณ วัดคลองใหญ่

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

 

ติดต่อเรา