ถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี 2558

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558

นำโดย ท่าน ผอ. บุญส่ง  แสงเทพ 

พร้อมคณะครู   นักเรียน   โรงเรียนบ้านลุงพลู

เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

ณ วัดบ้านด่าน

เมื่อวันพุธ  ที่ 29 กรกฎาคม 2558

************

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

นำเทียนถวาย ณ วัดลุงพลู

12

13

😀 😀  😀

ติดต่อ สพป.สก.1