การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ “หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ”

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปฏิบัติการสอนลูกเสือ ที่มีคุณวุฒิที่ได้รับเครื่องหมายวู๊ดแบดจ์ ขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

(สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม)

ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่

VVV

VV

V

IMG

scoutnacc_1

scoutnacc_2

scoutnacc_3

scoutnacc_4

scoutnacc_5

ติดต่อเรา