โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยาจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา กอปรด้วยคณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา มีการแห่เทียนเข้าพรรษา ฟังธรรมจากพระสงฆ์ และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์

IMG_1403

IMG_1422

IMG_1425

IMG_1429

IMG_1432

IMG_1452

IMG_1455

 

ดูภาพทั้งหมดที่ https://www.facebook.com/sorsakulschool

ติดต่อ สพป.สก.1