กำหนดการทำแผ่นป้าย(Board)นิทรรศการโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง

ให้โรงเรียนขยายโอกาสที่ไปนำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ขอให้ใช้แผ่นป้าย(Board)นิทรรศการโครงงาน เป็นพลาสติกลูกฟูกหนา 3 หรือ 5 มม. รายละเอีดยตามเอกสารที่แนบ

pay

ติดต่อ สพป.สก.1