ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดคลองตาสูตร วันที่ื 29 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา 5 วัด

ณ วัดคลองตาสูตร,

วัดมิืตรไมตรี,

วัดบ่อลูกรัง,

วัดหนองสมบูรณ์,

วัดคลองหินปูน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

1000100110031002

Message us