โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสถวายเทียนพรรษา

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองน้ำใส

page111

page112

page113

page114

page115

page119

page120

page121

ติดต่อ สพป.สก.1