วันพระ ปฏิบัติธรรมสร้างสุข

 

ธรรมมะสร้างสุข..
โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ในวันพระ
วันพุธ  ที่  21  พฤษภาคม  2557

Message us