โรงเรียนบ้านแก่งสะเดาจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ณ บ้านแก่งสะเดาและวัดเพชรพนานิคม

นายสนิท คำสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งสะเดาได้นำทีมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา นำเทียนพรรษาไปถวายวัดบ้านแก่งสะเดาและวัดเพชรพนานิคม
38662

38663

38664

38665

38666

38667

38668

38669

38670

S__4595719

S__4595723

S__4595725

S__4595727

S__4595728

S__4595729

S__4595730

S__4595731

S__4595732

S__4595733

S__4595734

S__4595735

S__6725636

S__6725640

S__6725641

S__6725642

ติดต่อเรา