รับทุนการศึกษาจากกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 20 บ้านไร่เหนือพัฒนา จำนวน 19 ทุน ทุนละ 500 บาท

DSC09523
DSC09522
DSC09530
DSC09540