ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

แจ้ง โรงเรียนที่ยังไม่มีครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก )  ให้ติดต่อได้ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทาง http://www.krupra.net/new/index.php  แล้วเลือกที่ ” ต้องการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน แจ้งความต้องการด่วน” แล้ว คลิกเข้าไปกรอกข้อมูล กรอกครบทุกช่องแล้วกด ส่งข้อความ    หรือ   ประสานกับเจ้าอาวาสวัด  เจ้าคณะตำบล  เจ้าคณะอำเภอ  ที่ใกล้โรงเรียน

***อยากให้ครูทุกคนที่ยังไม่เคยเรียนธรรมศึกษา สมัครเรียนธรรมศึกษาไปพร้อมกับนักเรียนจะเป็นการดี***

รายชื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ที่สอนอยู่แล้ว ตามเอกสารที่แนบ

teacher budda school

ติดต่อเรา