ผู้ใหญ่ใจดีบริจาคพัดลมติดเพดาน ติดทั่วห้องเรียนกว่า ๓๐ ตัว

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
คุณสายัณห์  วิริยะอมรพันธุ์
คุณอดิศักดิ์  บรรณสาร หัวหน้า ป่าไม้ฯ สก.1 บ้านแก้ง
คุณเฉลิมชัย  บัตรมาก และคณะ(สระแก้ว ๒๐)
และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่มิได้เอ่ยนาม
ได้ร่วมมอบพัดลมติดเพดานจำนวน กว่า ๓๐ เครื่อง
ติดทั่วห้องเรียน ณ โรงเรียนบ้านเทศมงคล
S__10256461 S__10256462 S__10256469 S__10256470 S__10256471 S__10256472 S__10256464 S__10256463

ติดต่อ สพป.สก.1