ถวายต้นเทียนพรรษา

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ท่าน ผอ.เทพพิทักษ์ เมตตา และคณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ถวายต้นเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมจตุปัจจัย ถวายแด่พระสงฆ์วัดสระแก้วพระอารามหลวง จังหวัดสระแก้ว ณ ศาลาการเปรียญวัดสระแก้วพระอารามหลวง

IMG_7795 IMG_7799 IMG_7808 IMG_7816 IMG_7818 IMG_7824 IMG_7828 IMG_7853 IMG_7881 IMG_7883 IMG_7885 IMG_7886 IMG_7888 IMG_7958

ติดต่อ สพป.สก.1