วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์

IMG_7761 IMG_7266 IMG_7269 IMG_7270 IMG_7305 IMG_7307 IMG_7320 IMG_7332 IMG_7334 IMG_7335 IMG_7340 IMG_7342 IMG_7357 IMG_7450 IMG_7464 IMG_7483 IMG_7485 IMG_7509 IMG_7660

Message us