วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 29  กรกฎาคม  2558  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ท่าน ผอ.เทพพิทักษ์  ดำรงธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

40831 (350x210)

S__17448964 (350x263)

40856 (350x210)

40858 (350x210)

IMG_0643 (350x263)

IMG_0644 (350x263)

IMG_0645 (350x263)

IMG_0646 (350x263)

IMG_0647 (350x263)

IMG_0648 (350x263)

IMG_0649 (350x263)

IMG_0650 (350x263)

IMG_0651 (350x263)

IMG_0652 (350x263)

IMG_0653 (350x263)

IMG_0654 (350x263)

IMG_0656 (350x263)

IMG_0658 (350x263)

IMG_0660 (350x263)

IMG_0662 (350x263)

IMG_0663 (350x263)

IMG_0664 (350x263)

IMG_0665 (350x263)

ติดต่อ สพป.สก.1