ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

ได้จัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

      ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆดังนี้

                 1.โรงพยาบาลวังน้ำเย็น  ได้ส่งทันตแพทย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟันอย่างถูกวิธี

                 2.ตัวแทน บริษัท สมายไลน์โบรคเดกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมแนะนำโครงการประกันชีวิต

                 3. ประชุมผู้ปกครองระดับรายชั้น (Meeting Room) พร้อมทั้งคัดเลือกคณะกรรมการภาคีเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน

ติดต่อ สพป.สก.1