ถวายเทียนจำนำพรรษา

วันที่ 28-29 กรกฎาคม  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

โดยท่าน ผอ.เทพพิทักษ์  ดำรงธรรม  ได้นำคณะครูและนักเรียน

ถวายเทียนจำนำพรรษาวัดในเขตพื้นที่บริการ จำนวน  5  วัด

IMG_0635 (350x263)

IMG_0576 (350x263)

IMG_0579 (350x263)

IMG_0587 (350x263)

IMG_0591 (350x263)

IMG_0595 (350x263)

IMG_0599 (350x263)

IMG_0608 (350x263)

IMG_0613 (350x263)

IMG_0615 (350x263)

IMG_0617 (350x263)

IMG_0624 (350x263)

IMG_0629 (350x263)

IMG_0637 (350x263)

IMG_0642 (350x263)

by……….bugioa

ติดต่อ สพป.สก.1