โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

 

 

 

โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านเขาตาง้อก


DSC_9280
DSC_9283 DSC_9286 DSC_9293 DSC_9297 DSC_9301 DSC_9306 DSC_9310 DSC_9326 DSC_9332 DSC_9338 DSC_9344 DSC_9345 DSC_9354 DSC_9356 DSC_9362 DSC_9366 DSC_9369 DSC_9370 DSC_9372

Message us