แจ้งกำหนดจัดการประกวด “หนึ่งสถานศึกษา หนึ่งวัฒนธรรม”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ได้กำหนดจัดการประกวด “หนึ่งสถานศึกษา หนึ่งวัฒนธรรม”  

ในวันที่  8 – 9  สิงหาคม  2558  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา