ประกาศโรงเรียนบ้านธารนพเก้า

logo_schoolประกาศโรงเรียนบ้านธารนพเก้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ติดต่อ สพป.สก.1