การรายงานผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ผ่านระบบโปรแกรม E-MES

ให้โรงเรียนดังต่อไปนี้ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ E-MES ด่วน ภายในวันที่ 29 ก.ค. 2558

1. บ้านคลองหมี

2. บ้านท่าแยก

3. บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

4. บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์)

5. บ้านศาลาลำดวน

6. บ้านหนองผูกเต่า

7. บ้านท่าช้าง

8. บ้านเนินสวนอ้อย

9. บ้านหนองนกกระเรียน

10. บ้านทุ่งพระ

11. บ้านสี่แยก

12. บ้านคลองบุหรี่

13. บ้านหน้าสถานี

14. บ้านป่าระกำ

15. บ้านน้ำซับเจริญ

16. บ้านเนินผาสุก

17. เขาสิงโต

18. บ้านคลองศรีเมือง

19. บ้านโป่งดาวเรือง

20. บ้านคลองน้ำเขียว

21. บ้านท่ากะบาก

22. บ้านชุมทอง

23. บ้านห้วยไคร้

24. มหาธิคุณวิทยา

25. สามัคคีราษฎร์บำรุง

26. สามัคคีสกุลอรุณวิทยา

27. อนุบาลคลองหาด

28. บ้านเขาเลื่อม

29. บ้านวังปืน

30. ทับทิมสยาม05

31. วัดเกศแก้ว

32. บ้านวังแดง

33. บ้านหนองสมบูรณ์

34. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่6

35. บ้านดอนดินแดง

36. บ้านคลองใหญ่

37. บ้านท่าตาสี

38. บ้านใหม่สระบุรี

39. บ้านมหาเจริญ

40. บ้านพรสวรรค์

41. บ้านซับเจริญ

42. อนุบาลเขาฉกรรจ์

43. บ้านนา(สามัคคีวิทยา)

44. บ้านวังรี

45. บ้านคลองเจริญ

46. บ้านหนองกะทะ

47. บ้านเขาสามสิบ

48. บ้านซับมะนาว

49. บ้านเขาดิน

50. บ้านพระเพลิง

51. บ้านภูเงิน

52. บ้านบึงพระราม

53. บ้านท่าผักชี

54. บ้านไทรทอง

55. บ้านซับเกษม

56. วังศรีทอง

57. บ้านวังทอง

58. บ้านเขาแหลม

59. บ้านคลองยายอินทร์

60. บ้านวังดารา

61. วังไผ่

62. บ้านเนินสายฝน(แหลมทอง)

63. บ้านคลองเจริญสุข

ติดต่อเรา