ทำได้จริงๆ

โรงเรียนบ้านวังวน  นำโดยท่าน ผอ.จรินทร์  ถาวรสิน    คณะครู  นักการ  และนักเรียน
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการพลิกโฉมโรงเรียน ตามแนว BBL ครบทุกดอกแล้วค่ะ

P1140316 P1140303 P1140295 P1140281 P1140251 P1140253 P1140255 P1140263 P1140270 P1140278 P1140250 P1140235 P1140249 P1140247 P1140246 P1140243 P1140240

ติดต่อ สพป.สก.1