โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(1ชุด 5 เครื่อง)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับครู 5 เครื่อง
2 โทรทัศน์สีจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว 5 เครื่อง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.akschool.ac.th หรือ http://www.akschool.ac.th/00%20file_DowloadAk/ComAndTV05.pdf

ติดต่อเรา