การแข่งขันทักษะภาษาไทยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสระแก้ว

เรียน  ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสระแก้ว

  1. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
  2. โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
  3. โรงเรียนบ้านท่าแยก
  4. โรงเรียนบ้านคลองหมี
  5. โรงเรียนดาราสมุทร
  6. โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์

ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว  ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย “เขียนอ่านประสานใจ”

เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเครือข่ายไปแข่งขันในงานมหกรรมวิชาการวัฒนธรรมสู่อาเซียนฯ ระดับเขตพื้นที่ต่อไป

โดยกำหนดแข่งขันคัดเลือก ในวันอังคารที่ 4  สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ส่งรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน  ภายในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม  พ.ศ.2558  เวลา 12.00 น.

ที่โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  โทร. 037-241490 ต่อ 12 หรือโทรสาร. เบอร์ 037-241490 ต่อ 11

(ผู้ประสานงาน นางยุพา  จักรคำ  โทร. 081-5215141)

ใบสมัคร

ติดต่อ สพป.สก.1