กิจกรรมวันภาษาไทย

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ดังนี้ ประกวดวาดภาพระบายสี คัดลายมือ อ่านทำนองเสนาะ เปิดพจนานุกรม และเขียนตามคำบอก

01

020304050607080910

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1