การรายงานผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ผ่านระบบโปรแกรม e-MES

แจ้งโรงเรียนในสังกัด ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลการรายงานผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ผ่านระบบโปรแกรม e-MES  กรุณากรอกข้อมูลโดยด่วน (ภายวันที่ 29 ก.ค. 58)  โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้รับ  USER และ Password. ติดต่อเบอร์ 089 – 864-9099 , 080-105-6755

ติดต่อ สพป.สก.1