หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันวงโยธวาทิต ระดับนานาชาติและเข้าแข่งขันระดับดนตรีโลก

สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้จัดทำหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ดังเอกสารแนบ

IMG

IMG_0001

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา