แจ้งโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 11

ให้โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 11   ได้แก่

1. โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว   อำเภอเมืองสระแก้ว

2. โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น   อำเภอเมืองสระแก้ว

3. โรงเรียนบ้านมหาเจริญ   อำเภอวังน้ำเย็น

4. โรงเรียนบ้านเขาแหลม   อำเภอวังสมบูรณ์

ติดต่อขอรับสายรัดข้อเท้า ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ติดต่อ สพป.สก.1