ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ร่วมจัดประดับธงชาติ ธงธรรมจักร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ร่วมจัดประดับธงชาติ ธงธรรมจักร ในบริเวณที่เห็นสมควร และนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สถานที่จัดงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามรายละเอียดที่แนบมานี้

Image (136) Image (137)

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1