ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย

การแข่งขันในรายการนี้จะส่งผลโดยตรงในการพัฒนาการศึกษาของเด็ก นักเรียนและเยาวชน ทั้งทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและความรู้ทั่วไป หากผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถหาข้อมูลโดยตรงจากสมาคม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 2950861-5 โทรสาร 02 2950866 หรือเว็บไซด์ www.thaicrossword.com รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ IMG_0003

ติดต่อเรา