ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องประชุม วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เพื่อปรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ณ ห้องประชุม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

IMG_0769IMG_0771

ติดต่อ สพป.สก.1